A beszerzési vezetők változó szerepe 4. rész: ESG-célok

Picture of Fluenta

A múltban a beszerzési vezetők (CPO) fő feladata az áruk és szolgáltatások beszerzése volt, mindezt úgy, hogy a költségeket alacsonyan tartották. A ProcureCon CPO 2023 jelentés azonban rávilágít a CPOk szerepének jelentős fejlődésére az utóbbi időben. A beszerzési vezetők túlléptek a hagyományos hatáskörükön, és olyan területeken vállaltak további feladatokat, mint a pénzügy, a kockázatkezelés, a fenntarthatóság és a technológia. Ennek eredményeképpen a CPOk a vállalkozások általános egészségének és sikerének fellendítésében létfontosságú szereplőkké váltak.

A vállalati felelősségvállalás soha nem volt még ilyen fontos, különösen a fenntarthatóságra és etikus gyakorlatokra vonatkozó globális felhívások nyomán. A beszerzési osztályok átalakuló feladataiban, egyre inkább központi szerepet játszanak a környezetvédelmi, társadalmi és irányítási (ESG) kezdeményezések.

Beszerzési vezetők: Stratégiai szereplők az ESG-döntéshozatalban

Hagyományosan a beszerzési osztályok szerepe az ESG terén elsősorban az ilyen kezdeményezések elindításában és támogatásában állt. Az egyik legfontosabb feladatuk annak biztosítása, hogy a beszállítók betartsák az ESG-irányelveket, és a fenntartható beszerzés kerüljön a középpontba. A társadalmi és irányítási kérdések azonban ugyanolyan fontosak a kockázatcsökkentési stratégiákban.

A nemrégiben készült CPO tanulmány szerint a válaszadók 66%a gondolja úgy, hogy vállalata beszerzési vezetői mérsékelt szerepet játszanak a szervezetükön belüli ESG-döntéshozatalban. Ez a szám azt jelzi, hogy bár a beszerzési vezetők és társaik részt vesznek az ESG-stratégia kialakításában, nem feltétlenül ők az elsődleges döntéshozók. A válaszadóknak csak egy kis hányada (16%) jelezte azt, hogy beszerzési vezetőiknek jelentős szerepe van ebben a feladatkörben.

A rálátás növelése: Az új felügyeleti eszközök rávilágítanak az ESG-mérőszámokra

A fent említett szerepmegosztás ellenére a beszerzési vezetők kulcsfontosságú szerepet töltenek be a szervezet ESG-politikájának megvalósításában, mind a szervezeten belül, mind a beszállítókkal kapcsolatban. Az ESG-nyomonkövetési eszközök technológiai fejlődése megkönnyítette a beszállítók tevékenységének valós idejű nyomon követését, betekintést nyújtva a vállalat teljes szénlábnyomára gyakorolt hatásukba.

A legutóbbi felmérés szerint a válaszadók 59%a "jónak", a versenytársakkal azonos szintűnek minősítette a beszerzési csapatok rálátását a beszállítói ESG-mérőszámokra. Ezenfelül 8%uk "kiválónak", a versenytársakét felülmúlónak ítélte meg ugyanezt. Ezek a mérőszámok azt tükrözik, hogy a beszerzési részlegek jelentős előrelépést értek el az ESG-irányelveknek a beszállítók körében történő érvényesítésében. A fokozott rálátás fontos alkotóelem az ellátási láncból felmenő rendszerben történő adatgyűjtés szempontjából, ami lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy szilárd bizonyítékokon alapuló tárgyalásokat folytassanak a fenntarthatósági és irányítási kérdésekről.

A beszerzési teljesítménymutatók összekapcsolása a vállalati ESG-célokkal: Folyamatos feladat

Az ESG és a beszerzés közötti kölcsönhatás érdekes aspektusa a beszerzési fő teljesítménymutatók (KPIk) és a vállalat tágabb értelemben vett ESG-céljai közötti összhang mértéke. Tavaly a válaszadók 55%a számolt be a két terület közötti kapcsolatról, és körülbelül egyharmaduk (33%) cáfolta az ilyen összefüggést.

A mostani tanulmány némileg jobb képet fest. A válaszadók jelentős része (79%) úgy véli, hogy a beszerzési KPI-k valamennyire szorosan kapcsolódnak a vállalat ESG-céljaihoz. További 7% szerint nagyon szoros a kapcsolat. Bár van még hova fejlődni, ezek az eredmények arra utalnak, hogy a beszerzési vezetők folyamatosan arra törekszenek, hogy a fő teljesítménymutatóikat összehangolják a szervezetük ESG-céljaival.

Ez az összeegyeztetés kihívást jelent, mivel a beszerzési részlegeknek prioritásként kell kezelniük az üzleti szempontból kritikus KPIket, amelyek nem mindig vannak teljes összhangban az ESG-célkitűzésekkel. Mindazonáltal az eddig elért eredmények biztatók, és jelzik, hogy a beszerzés egyre fontosabb szerepet játszik az ESG-kezdeményezésekben való navigálásban.

Összefoglalva, ahogy a vállalati ESG-célok egyre fontosabbá válnak, a beszerzési osztályok szerepe ezek érvényesítésében és kimutatásában várhatóan bővülni fog. Az új nyomonkövetési eszközökkel és a fő teljesítménymutatóknak a vállalati ESG-célokkal való összehangolására irányuló egyre nagyobb figyelem segítségével a beszerzési osztályok jó helyzetben vannak ahhoz, hogy jelentősen hozzájáruljanak vállalataik fenntartható jövőjéhez.

 

Cikksorozatunk további részei:

1. rész: Meglátások és kihívások

2. rész: Magasszintű döntéshozatal

3. rész: Top prioritások 2023-ban

5. rész: Hamarosan...

ABOUT AUTHOR

ne maradjon le

Iratkozzon fel legfrissebb híreinkért!